Rezidenční domy v Praze – Pomezí

Na první pohled nenápadný pozemek na úpatí stolové hory Vidoule nabízí výjimečné výhledy přímo na samotné centrum Prahy. Přímá návaznost na přírodní park Košíře – Motol a dobrá dostupnost do živého městského jádra na Andělu nabízí skvělé podmínky pro klidné bydlení ve městě.

 

Autoři:  Baumschlager Eberle Architekten, Pavel Hnilička Architects+Planners
Klient: KKCG Real estate
Projekt: 2016
Zastavěná plocha: 5767 m²

V řešeném území jsme vyčlenili dva svébytné samostatné celky. Základ jejich uspořádání jsme vystavěli na jasném a přesném vymezení soukromých a veřejných ploch uliční čarou. Tím vzniká silná identita veřejných prostranství. V přímé reakci na topografii místa a jeho přírodní charakter tvarujeme ulice měkkými křivkami, které vytváří vždy jeden spojený sdílený prostor v každém samostatném celku. Namísto jednotvárné komunikace vytváříme sled pěti drobných náměstí se vzrostlými stromy.

Menší zónu tvoří domy, které jsou paprsčitě uspořádány kolem malého náměstí. Při hlavní ulici jsou umístěny bytové domy a ze svahu dolů se dívají luxusní vily s výhledem na centrum města. V druhé, větší zóně, jsou navrženy řadové domy rozmístěné podél svažující se ulice. Výškové i půdorysné uspořádání člení objem staveb do menších celků.

Zakřivení jak vodorovné, tak i svislé vytváří jedinečný prostor mezi budovami. Díky vloženým garážím do částečně zapuštěného podzemí se úroveň obytného podlaží dostává o půl patra nad ulici. Z domu je tedy dobře vidět ven, ne však z ulice do obytného prostoru domu. Výškové uspořádání zároveň poskytuje každému domu výhledy do kraje, kde si domy navzájem nestíní.