Základní umělecká škola v Dolních Břežanech

Projekt se týká rekonstrukce budovy v bývalém areálu zemědělského družstva. Nachází se v bezprostředním sousedství radnice, zámeckého parku a připravovaného areálu mezinárodního centra pro laserový výzkum ELI/HiLASE.

Autoři:  Pavel Hnilička, Marek Řehoř
Spolupráce:  Vlastimil Pešl, Jana Kafková
Klient: obec Dolní Břežany
Projekt:  2011
Realizace:  2015
Zastavěná plocha:  413 m²
Hrubá podlažní plocha:  1035 m²
Čistá podlažní plocha:  791,5 m²
Obestavěný prostor:  4 623,2 m³
Fotograf:  Lukáš Žentel

Navrhujeme celkovou rekonstrukci stavby tak, aby vyhovovala novému stavebnímu programu a reflektovala moderní dynamický vývoj obce Dolní Břežany.

V návrhu zachováváme současnou hmotu stavby, kterou na jižní straně doplňujeme mírným zvýrazněním dvou vstupů – do základní umělecké školy a do společenského sálu. Před vstupy navrhujeme vstupní platformu, jako rozšířenou součást veřejného prostoru ulice. Mezi vstupy umisťujeme podélnou lavici s výhledem do prostoru před školou.

Nepravidelně rozmístěná okna ve fasádách vycházejí ze současného stavu domu, různé rozměry oken jsou sjednoceny výraznými ustupujícími šambránami oken, které určují soudobý a jednotný charakter domu.

Materiálové řešení vychází z přírodních materiálů – na stěnách hlazená omítka, střecha z pálené keramické tašky, přírodní beton na vstupech a platformě.