Zelená čtvrť Nový Zličín

Do urbanisticky beztvarého a rozbitého místa na západním okraji Prahy navrhujeme novou městskou čtvrť na pozemcích spoře využívaného brownfieldu. Bezprostřední okolí utváří nákupní zóny, sídliště, stará zástavba původní vsi a park v údolí Motolského potoka, jedná se tedy o typicky sub-urbánní neukotvenou situaci. Přesto do místa vede metro linky B a město sem dokonce plánuje tramvajové spojení z Řep přímo přes areál až ke stanici metra Zličín.

Název projektu: Urbanistická studie Nový Zličín - zelená městská čtvrť krátkých vzdáleností
Autoři: Pavel Hnilička, Jana Kafková, Tereza Rákosníková, Zuzana Moltašová, Matěj Čunát, Antonín Topinka
Řešené území: 33 ha
Klient: Central Group, a. s.
Projekt: 2019

Současný rozsáhlý brownfield je po celém obvodu oplocený a znemožňuje obyvatelům staré čtvrti dostupnost přírodně atraktivního údolí Motolského potoka. Na obytnou část starého Zličína by měla navázat nová obytná čtvrť s obchody a službami, namísto průmyslových hal zásobovaných kamiony. Starý a Nový Zličín se tím spojí v jeden celek. Vizí návrhu je vystavět atraktivní a udržitelnou městskou čtvrť se sítí příjemných městských prostranství s dostatkem zeleně. Čtvrť vznikne vymezením ulic a náměstí mezi stavebními bloky s přiměřenou hustotou osídlení a promícháním funkcí.

Hierarchií a zpracováním detailu ulic vytvoříme zapamatovatelná místa s odlišnými charaktery pro dobrou orientaci. Každý venkovní prostor pečlivě tvarujeme tak, aby měl své jméno a jasnou polohu v rámci celku. Od stanice metra, které vysokou kapacitou spojení s Prahou doslova magnetizuje celou čtvrť, povede hlavní Ringhofferova třída s obchody a službami v přízemí budov. Hlavní třída s dvojitou alejí uprostřed a odhlučněným tramvajovým pásem prochází přes hlavní náměstí, kde by měl stát městský úřad a škola. Třída vede přes celé území až na křížení se spojkou k dálnici a k přeložce ulice Na Radosti.

Dalším fenoménem nové čtvrti bude pěší promenáda na hraně údolí Motolského potoka a kolmé spojnice ulic se zelenými pásy, které naváží na zástavbu starého Zličína. Tato pěší procházková trasa díky vyvýšené poloze nabídne unikátní nerušené pohledy do údolí Motolského potoka. Vedle dvou klasických kamenných náměstí pro trhy a společenské akce se v návrhu uplatní dva vnitřní parky propojené Parkovou ulicí.

Nová čtvrť na cca 33 ha nabídne dobré místo k životu pro cca 12 000 obyvatel, tedy dostatečnému počtu lidí, kteří oživí prostor ulic a náměstí tak, aby byla část parteru hlavních ulic otevřena obchodům a službám pro lokální potřeby obyvatel starého i nového Zličína. Vzhledem k relativní blízkosti nákupního centra to budou spíše malé jednotky, které nejsou velkým řetězcům konkurencí, tzn. kavárny, restaurace, malé pekárny, kadeřnictví, opravy obuvi, optiky, květinářství, lokální produkty, vinárny apod. Pro běžné produkty denní spotřeby a obvyklé služby tak obyvatelé budou moci pohodlně dojít pěšky.

Kvalitu bydlení doplní soukromá poliklinika v blízkosti stanice metra. Cílem nového urbanismu je vznik města krátkých vzdáleností, tedy místa, kde člověk není závislý na vlastním automobilu, ale může si vybrat různé druhy dopravy. Takový způsob je navíc environmentálně šetrný, protože úsporně hospodaří s náklady na veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu z hlediska jejího dlouhodobého provozu. Kompaktním způsobem zástavby umíme novým obyvatelům nabídnout místa s příjemnou městskou atmosférou v jemném stínu stromů a jedinečným charakterem.

PHAP_Novy-Zlicin_schemata-03