Návrh revitalizace historické sýpky

Duben 2022

O výsledcích soutěže o nové centrum Šlapanic jsme Vás už informovali. Náš návrh získal skvělé druhé místo. Jak jsme ale v návrhu řešili budoucí využití historické budovy místní sýpky?
Při návrhu úprav šlapanické sýpky se snažíme o maximální zachování jejího původního charakteru. Historickou fasádu opravujeme do původního stavu. Vnější i vnitřní konstrukce zachováváme v maximální možné míře. Lokální výraznější zásahy ale přiznáváme. Nové střešní světlíky nebo vstupy do objektu zvýrazňujeme minimálním designem a použitím černé oceli. Tím cílíme na srozumitelnost celého návrhu.
Plánem města Šlapanice je v sýpce vytvořit mj. společenský sál, restauraci a prostory klubovny. Náš návrh hledá funkční a ekonomické uspořádání, které ale každému prostoru poskytne přidanou hodnotu. V sálu, foyer nebo klubovně například dochází k odstranění části původních stropů, trámů a sloupů. Díky tomu vznikají velkorysé a prosvětlené prostory v jinak poměrně uzavřené stavbě s malými okny.