Po 9 letech byl schválen ÚP Řevnic!

Září 2022

Dne 15. 9. schválilo zastupitelstvo města Řevnice zadání územního plánu podle našeho návrhu, na kterém jsme pracovali od roku 2013.

Upravený návrh územního plánu si můžete prohlédnout na stránkách pořizovatele (ORP Černošice) zde.

Více o územním plánu najdete zde.