Slavíme vítězný návrh MÚ Dobřichovice!

Září 2021

Máme obrovskou radost, že náš návrh městského úřadu a nového komunitního centra v Dobřichovicích zvítězil v opravdu silné konkurenci. Návrh vychází z tradičního způsobu zástavby v lokalitě a ukotvuje stavby k hraně pozemku. Tím vytváří dvory, které budou sloužit kulturním činnostem s patřičným geniem loci.

Více o projektu zde