ÚP Dobřichovic schválen!

Červen 2021

Máme radost, že se po dlouhých 9 letech podařilo schválit definitivní podobu námi navrženého územního plánu Dobřichovic. Územní plánování je v České republice nesmírně komplikované, úřady územního plánování hluboce poddimenzované a politická kultura mnohdy nepřející. Hledání shody mezi všemi zainteresovanými stranami se v našich podmínkách běžně protáhne na dlouhá léta. Základními principy ÚP Dobřichovic jsou ochrana volné krajiny, rozvoj směrem dovnitř města v rámci daných hranic, podpora a rozvoj veřejných prostranství a možnost práce v místě bydliště. Územní plán nabude účinnosti 10. 7. 2021.