Veřejná prezentace 1. etapy výstavby v Lichocevsi

Červen 2022

Koncem června proběhla veřejná prezentace 1. etapy plánované výstavby v Lichocevsi u Prahy. Tu představil i její autor Pavel Hnilička. Rozvoj obce plánuje soukromý investor, díky kterému se konečně Lichoceves dočká i tolik vytouženého vodovodu a kanalizace. Některé pozitivní změny jsou zde ale viditelné již dnes. Došlo například k opravě místní dominanty – Mrázkovy vily, k odstranění zbořeniště a kultivaci návsi nebo opravě místního statku.

Více o projektu zde