Urban study of Rohanský ostrov

The project divides the area into regular building and non-building blocks through a structure of street spaces. Street line, building line, gross floor area and other standards define mandatory requirements for construction in the area, including height regulation. 

Author:  Pavel Hnilička
Co-operation:  Marek Řehoř, Lucie Leňo Cutáková, Jakub Hoffmann, Karolína Dvořáková
Client:  Magistrát hlavního města Prahy
Area: 26 ha
Project: 2018

The mass design of structures within the blocks in accordance with current rules is realized by individual builders in respective detailed projects. The presented mass design (or „masterplan“) is showcasing one of many possible solutions for the location of structures within the building blocks.

The border between the estate area and the park is defined by a new promenade for pedestrians, cyclists and rollerskaters. Its edge and significance is corroborated by an alley, offering picturesque views of the river. A slight slope towards the river offers some seating. Our proposal includes creating a small square on the intersection of the inner street and the access route to Invalidovna underground station.

(Česky) Hranice mezi zástavbou a přírodním parkem je určena novou promenádou pro pěší, cyklisty i bruslaře. Její hranu a význam podporuje alej s krásnými výhledy na řeku. Mírně klesající svah k vodě nabízí posezení. Na křížení vnitřní ulice a přístupové trasy od stanice metra Invalidovna je navrženo malé náměstí.