Sídelní kaše II

Po úspěchu prvního vydání vychází nyní druhé, doplněné vydání knihy Sídelní kaše: Otázky k suburbánní výstavbě  kolonií rodinných domů.

Autor: Pavel Hnilička
Rok vydání: 2012
Nakladatelství: HOST
ISBN: 978-80-7294-592-4

Hustota a ekonomika měst

Kniha Hustota a ekonomika měst srovnává na konkrétních příkladech souvislost mezi hustotou osídlení a náklady na veřejnou infrastrukturu. Cílem publikace bylo vytvořit podklad pro kvalifikované rozhodování odpovědné samosprávy o rozvoji svého území. Další využití jistě nalezne odpovědná státní správa a urbanisté.

Autoři: Tomáš Hudeček, Martin Dlouhý, Pavel Hnilička, Lucie Leňo Cutáková, Michal Leňo
Rok vydání: 2018
Vydal: ČVUT, IPR, Pavel Hnilička Architekti
ISBN: 978-80-8793-175-2

Pražské stavební předpisy 2018

Pražské stavební předpisy (PSP) přibližují standard stavební regulace v Praze vyspělým evropským městům. Nově Pražské stavební předpisy rozpracovávají a doplňují zejména urbanistické vztahy, které byly doposud opomíjeny.

Autoři: Pavel Hnilička, Eva Faltusová, František Korbel, Renáta Pintová Králová a další
Rok vydání: 2018
Vydal: IPR Praha
ISBN: 978-80-87931-88-2

Gestaltung des suburbanen Lebensraumes

Hnilička Pavel, Gestaltung des suburbanen Lebensraumes: Fragen zum Aufbau der Eigenheime, Zürich, 2003

Autor: Pavel Hnilička
Rok vydání: 2003
Nakladatelství: ETH

Česká a slovenská architektura 1971 – 2011

Vydala: Akademie výtvarných umění v Praze, Vědecko-výzkumné pracoviště v roce 2013, ve spolupráci se Slovenskou národnou galériou v Bratislavě, Úsekom výskumu a rozvoja a Vysokou školou výtvarných umení v Bratislavě, Centrom výskumu, 2013

Autoři: Jiří Ševčík, Monika Mitášová, Pavel Hnilička
Rok vydání: 2013
Vydáno: Akademie výtvarných umění v Praze, Vědecko-výzkumné pracoviště

Otisky komunismu

Otisky komunismu – Jiří Přibáň, Zdeněk Vašíček, Michal Semín, Michaela Freiová, Jindřich Vybíral, Václav Cílek, Stanislav Komárek, Pavel Hnilička, František Stellner

Autor: Tomáš Bojar
Rok vydání: 2009
Nakladatelství: Mitte Studio
Kapitola: Obrazy krajiny a měst utvořené podle obrazů moci (Pavel Hnilička, strana 108)
ISBN: 978-80-2543-586-1

Sub Urbs: krajina, sídla a lidé

Předkládaná kniha Sub Urbs: krajina, sídla a lidé je věnována jevům a procesům, které se v současnosti odehrávají za městem nebo vedle města (sub urbs).

Autoři: Martin Ouředníček, Petra Špačková, Jakub Novák
Rok vydání: 2013
Nakladatelství: Academia
Kapitola: 11. Veřejná prostranství v době rozmachu sídelní kaše (Pavel Hnilička)
ISBN: 978-80-2002-226-4

Tvář naší země – krajina domova

Sborník příspěvků ke konferenci konané ve dnech 20.-21. října 2008 v Praze a Průhonicích

Garanti: Václav Petříček, Ivan Plicka, Jiří Plos
Rok vydání: 2008
Nakladatelství: Jaroslav Bárta Studio JB pro Společnost pro krajinu

Ročenka české architektury 2009 – 2010

Ročenka české architektury pravidelně informuje nejen odbornou, ale také laickou veřejnost o aktuální situaci v oboru a přináší podněty k inspiraci a veřejné diskusi.

Výběr staveb a úvodní text: Pavel Hnilička
Rok vydání: 2010
Nakladatelství: Prostor - architektura, interiér, design, o.p.s