To ignite a spark in pupils: as Pavel Hnilička sees teaching at the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague

2015 (in Czech)

Devadesátá léta byla ve znamení rozjezdu podnikání a počátků kapitalismu. Ještě jako student jsem nastoupil na praxi k Luboši Zemenovi do ateliéru 4DS. Já se učil na ČVUT a on na UMPRUM a to už se společníky studenty startovali svů...

Více

The Prague building regulations are ready for the second round of negotiations

2014, BULLETIN ČKA 1/14 (in Czech)

Text Pražských stavebních předpisů prošel prvním kolem připomínek, ve kterém bylo podle legislativních pravidel Magistrátu hl. m. Prahy obesláno všech 32 odborů magistrátu a Městská policie. Celkem přišlo přes 300 připomí...

Více

Recommendations for building insulation

BULLETIN ČKA 3/17 (in Czech)

Článek je reakcí na realizaci necitlivého zateplení historické školní budovy v Kamenných Žehrovicích. Protože se bohužel nejedná o ojedinělý případ, připravil Pavel Hnilička ve spolupráci s ČKA doporučení postupu zateplování staveb.

Stěny Více

New Prague General Technical Requirements

An article from June 4th, 2012 (in Czech)

2012

Na Útvaru rozvoje hl. m. Prahy bylo na jaře roku 2012 zřízeno nové pracoviště pro územní a stavební standardy, které má na starosti přípravu novely pražských OTPP (vyhláška č. 26/1999 Sb. o obecných technických požadavcích ...

Více

Number of stories of urban buildings

Number of stories of urban buildings: Architekt, 4/2006, p. 33 (in Czech)

Umíme dnes stavět města? Ač si většinou myslíme, že ano, stavíme většinou jen jakousi sídelní kaši, rozbředlou nízkopodlažní zástavbu, která není ani městem, ani vesnicí, natož ...

Více

The dream of a compact city

Compact city: group exhibition in gallery 4AM in Brno, 2011 (in Czech)

Kompaktní město je městem krátkých vzdáleností. Vše, co potřebujeme, máme po ruce a můžeme obejít pěšky. Kompaktní město je pohodlné a příjemné k životu. Dávno pryč jsou ...

Více

How to set rules for construction? Comparison of Prague and world capitals

Pavel Hnilička, January 17th, 2013 – contribution to the proceedings (in Czech):

Profesor Dietmar Eberle na škole ETH v Curychu došel k zajímavému postřehu. Všiml si, že myšlenky, které se na škole architektury diskutují, se obyčejně po nějakých 20 letech dostanou do praxe. Přál ...

Více

Housing in 2015

Housing in 2015: Lidové noviny, přiloha Pátek, vol. 1, 7/1/2005, p. 15 (in Czech)

Navrhování a stavění domů vyžaduje určitý výhled do budoucnosti. Dům není krátkodobou záležitostí a plánuje se pro čas, který teprve přijde. A tak je architekt chtě nechtě futurologem. Musí ...

Více

A trap

A trap: Lidové noviny, příloha Pátek, vol. 49, 9/12/2005, p. 4 (in Czech)

Pár let po sametové revoluci si pan František uskutečnil svůj dávný sen. Vydělal peníze, vzal si půjčku a postavil si svůj vlastní rodinný dům. Pozemek si vybral na jihozá...

Více

Svojetice wants to break free from the urban sprawl

Svojetice wants to break free from the urban sprawl: Moderní obec, January 2012, page 35 (in Czech)

Více

A city in the countryside or rather a “city landscape”?

Cities in landscape or rather a „city-scape“?: conference in Luhačovice, Days SZKT 2008 (in Czech)

Co je dnes krajinou? Vyslovíme-li slovo krajina začnou nám na mysli tanout obrazy. Možná trochu idylické a romantické. U nás to budou mírně zvlněné svahy s poli a loukami, remí...

Více

Program for the restoration of suburban agglomerations

Suburban agglomerations renewal programme: ASB – Architektura Stavitelství Byznys, 4/2008, p. 66-68 (in Czech)

Co je to sídelní kaše?
Poprvé v lidské historii žije většina obyvatel ve městech a na předměstích. V Evropě bude v příštích desetiletích takto žít dokonce 80 až 90 % populace. ...

Více

My studying at ETH Zürich

Studies on ETH Zurich: ERA 21, Zahraniční školy očima českých studentů, 1/2006, p. 61-62 (in Czech)

O absolvování pražské fakulty architektury ČVUT jsem na plný úvazek pokračoval v práci atelieru, kde jsem předtím vypomáhal jako student. Ač s diplomem v ruce, nemohl jsem se ...

Více

Gion Antoni Caminada in Prague

Gion Antoni Caminada in Prague: ERA 21, 3/2005, p. 6 (in Czech)

Letos v březnu přijal pozvání od občanského sdružení Kruh architekt Gion Antoni Caminada a přednesl v rámci cyklu “Napříč švýcarskou architekturou” svůj příspěvek pod názvem: “Hledání na periférii – ...

Více

How I became a Brno pedestrian

Mladá Fronta PLUS, Co vidí hosté na domácím hřišti (David Nesnídal), 48/2005, p. 42-44 (in Czech)

Tak jsem se stal na chvíli brněnským chodcem. Ne že bych byl v Brně poprvé, ale tentokrát mi jako návštěvníkovi odjinud byla dána ú...

Více

The single-family home phenomenon

The single-family home phenomenon: Literární noviny, ročník XVI, vol.40, 3/10/2005, p. 9 (in Czech)

Nahodilé rozesetí rodinných domů postrádá významy, ke kterým by se jeho obyvatelé mohli vztahovat a brát je za vlastní a sobě blízké. Než se pustíme do úvah o stále ...

Více

Population density as a question of the housing quality

Population density as a question of the housing quality: ERA 21, 4/2003, p. 43 (in Czech)

Exodus na předměstí

Prostorové bujivé rozpínání měst do volné krajiny (tzv. urban sprawl) se dnes již stalo běžným jevem. Okolí většiny měst v rozvinutých zemích ...

Více

A trap

A trap: Lidové noviny, příloha Pátek, vol. 49, 9/12/2005, p. 4 (in Czech)

Pár let po sametové revoluci si pan František uskutečnil svůj dávný sen. Vydělal peníze, vzal si půjčku a postavil si svůj vlastní rodinný dům. Pozemek si vybral na jihozápadním okraji Prahy v Trněném Újezdě. Vesnici za Prahou zvolil zejména kvůli levnému pozemku. Věděl sice o pozemcích ve městě, ale tehdy, na začátku devadesátých let, mu připadalo, že autem dojede z centra na periférii poměrně rychle, a proto nemusí být velká vzdálenost na obtíž. Velmi se mu také líbila okolní krajina a bydlení v přírodě, které si spojoval s romantickým rančem svých oblíbených televizních seriálů. Zkušenosti s bydlením ve vile, kvůli čtyřiceti letům nadvlády reálného socialismu, pochopitelně neměl. Proto čerpal inspiraci z časopisů a kulis televizní produkce. Projekt na dům koupil hotový, tehdy ještě nevěděl, že si může nechat dům navrhnout pro své konkrétní potřeby. Tak své životní úspory vložil do starých plánů z Německa, kde jsou sice již přes dvacet let neprodejné a de mode, ale u nás si stále najdou kupce. Pan František ovšem vystřízlivěl až v momentě, kdy se nastěhoval a začal ve skutečnosti prožívat svůj český sen o předměstském bydlení.

Největším problémem se ukázala odtrženost od města. V blízkém okolí nebyla žádná vybavenost a pro každou drobnost musel zákonitě dojíždět autem, pěšky by nikam nedošel a autobus měl hrozné intervaly. Nebylo výjimkou, že v neděli, kdy se těšil na odpočinek, byl nucen až desetkrát usednout za volant. Přírody, pro kterou odešel z města, si neměl čas všímat, protože trávil večery v práci, aby mohl splácet hypotéku. Nárůstem satelitních městeček na předměstí začaly postupně narůstat dopravní zácpy a cesta do zaměstnání se stala zdlouhavou. Pan František také musel plánovat program svých dětí, koho, kdy a kam odveze, až se z něj pomalu stával taxikář. Dětem nesvoboda a vyděděnost z města hodně vadila, a jakmile to bylo možné, tak si našli ve městě se spolužáky podnájem. Pan František se svojí ženou ve vysněném vícegeneračním domě náhle osiřel. Děti jej navíc přestaly navštěvovat, protože se bez auta neměly šanci za svými rodiči rozumně dopravit. Nakonec se pan František přestěhoval zpátky do města a vysněný dům zůstal prázdný. Z vysněné vily se tak stala chata.

Rodinný dům je snem většiny populace, snem o nejkvalitnějším bydlení, které může jednotlivec dosáhnout. Vedle praktických výhod, jakými bývá přímý vstup do samostatné zahrady a dostatek prostoru v interiéru, je rodinný dům především symbolem nezávislosti a prestiže, přiřazení se k určité společenské vrstvě. Lidé jsou proto ochotni k jeho naplnění přinášet velké oběti finanční a časové. Ideálem bývá stavět na kraji města, kde je klid a nablízku příroda, přitom je město snadno dostupné. To bylo ovšem možné naposledy někdy v 19. století. Nekonečný nárůst rodinných domů mění předměstí v poušť, v novodobou rozbředlou sídelní kaši nízkopodlažní zástavby, které není ani městem, ani vesnicí, natož volnou přírodou. Satelitní městečka jako tsunami zaplavují okraje větších měst. Kdo býval na okraji, ocitá se náhle uprostřed rozbouřeného moře dnešního “urban sprawl”, typu zástavby, který je všeobecně označován za velmi nekvalitní prostředí k bydlení.

Jedním z mnoha negativ předměstské výstavby je nízká hustota osídlení a s tím spojený havarijní stav veřejných prostranství. Rozlehlost předměstí vede v důsledku k tomu, že veřejných ploch je tolik, že se o ně nikdo nezvládá starat. O orientaci v současné sídelní kaši mě vyprávěl pan Jiří, který si koupil domek ve Velkých Popovicích na jihovýchod od Prahy. Jednoho dne potřeboval odvézt nemocnou kočku ke zvěrolékaři. Vyrazil na cestu jak jinak než autem. Cesta byla vizuálně jasná, potřeboval se dostat “jen” na protější kopec, kam ze svého domku viděl. Záhy se však z výpravy stalo martyrium. Zprvu přímé cesty satelitních městeček se počínají kroutit a po několika ujetých kilometrech se ukáže, že cesta nikam nevede. Pan Jiří donekonečna objížděl různé koncové točny ulic, tzv. cul-de-sac a pokoušel se najít trasu v chaotické zástavbě. Marně. Ač byla vzdálenost skutečně jen krátká, jezdil pan Jiří po kopcích nahoru a dolů tak dlouho, až se kočce udělalo špatně a obrátila obsah svého žaludku na sedačku.

V Praze 27.11. 2005

Pavel Hnilička

Past: Lidové noviny, příloha Pátek, č. 49, 9/12/2005, str. 4