To ignite a spark in pupils: as Pavel Hnilička sees teaching at the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague

2015 (in Czech)

Devadesátá léta byla ve znamení rozjezdu podnikání a počátků kapitalismu. Ještě jako student jsem nastoupil na praxi k Luboši Zemenovi do ateliéru 4DS. Já se učil na ČVUT a on na UMPRUM a to už se společníky studenty startovali svů...

Více

The Prague building regulations are ready for the second round of negotiations

2014, BULLETIN ČKA 1/14 (in Czech)

Text Pražských stavebních předpisů prošel prvním kolem připomínek, ve kterém bylo podle legislativních pravidel Magistrátu hl. m. Prahy obesláno všech 32 odborů magistrátu a Městská policie. Celkem přišlo přes 300 připomí...

Více

Recommendations for building insulation

BULLETIN ČKA 3/17 (in Czech)

Článek je reakcí na realizaci necitlivého zateplení historické školní budovy v Kamenných Žehrovicích. Protože se bohužel nejedná o ojedinělý případ, připravil Pavel Hnilička ve spolupráci s ČKA doporučení postupu zateplování staveb.

Stěny Více

New Prague General Technical Requirements

An article from June 4th, 2012 (in Czech)

2012

Na Útvaru rozvoje hl. m. Prahy bylo na jaře roku 2012 zřízeno nové pracoviště pro územní a stavební standardy, které má na starosti přípravu novely pražských OTPP (vyhláška č. 26/1999 Sb. o obecných technických požadavcích ...

Více

Number of stories of urban buildings

Number of stories of urban buildings: Architekt, 4/2006, p. 33 (in Czech)

Umíme dnes stavět města? Ač si většinou myslíme, že ano, stavíme většinou jen jakousi sídelní kaši, rozbředlou nízkopodlažní zástavbu, která není ani městem, ani vesnicí, natož ...

Více

The dream of a compact city

Compact city: group exhibition in gallery 4AM in Brno, 2011 (in Czech)

Kompaktní město je městem krátkých vzdáleností. Vše, co potřebujeme, máme po ruce a můžeme obejít pěšky. Kompaktní město je pohodlné a příjemné k životu. Dávno pryč jsou ...

Více

How to set rules for construction? Comparison of Prague and world capitals

Pavel Hnilička, January 17th, 2013 – contribution to the proceedings (in Czech):

Profesor Dietmar Eberle na škole ETH v Curychu došel k zajímavému postřehu. Všiml si, že myšlenky, které se na škole architektury diskutují, se obyčejně po nějakých 20 letech dostanou do praxe. Přál ...

Více

Housing in 2015

Housing in 2015: Lidové noviny, přiloha Pátek, vol. 1, 7/1/2005, p. 15 (in Czech)

Navrhování a stavění domů vyžaduje určitý výhled do budoucnosti. Dům není krátkodobou záležitostí a plánuje se pro čas, který teprve přijde. A tak je architekt chtě nechtě futurologem. Musí ...

Více

A trap

A trap: Lidové noviny, příloha Pátek, vol. 49, 9/12/2005, p. 4 (in Czech)

Pár let po sametové revoluci si pan František uskutečnil svůj dávný sen. Vydělal peníze, vzal si půjčku a postavil si svůj vlastní rodinný dům. Pozemek si vybral na jihozá...

Více

Svojetice wants to break free from the urban sprawl

Svojetice wants to break free from the urban sprawl: Moderní obec, January 2012, page 35 (in Czech)

Více

A city in the countryside or rather a “city landscape”?

Cities in landscape or rather a „city-scape“?: conference in Luhačovice, Days SZKT 2008 (in Czech)

Co je dnes krajinou? Vyslovíme-li slovo krajina začnou nám na mysli tanout obrazy. Možná trochu idylické a romantické. U nás to budou mírně zvlněné svahy s poli a loukami, remí...

Více

Program for the restoration of suburban agglomerations

Suburban agglomerations renewal programme: ASB – Architektura Stavitelství Byznys, 4/2008, p. 66-68 (in Czech)

Co je to sídelní kaše?
Poprvé v lidské historii žije většina obyvatel ve městech a na předměstích. V Evropě bude v příštích desetiletích takto žít dokonce 80 až 90 % populace. ...

Více

My studying at ETH Zürich

Studies on ETH Zurich: ERA 21, Zahraniční školy očima českých studentů, 1/2006, p. 61-62 (in Czech)

O absolvování pražské fakulty architektury ČVUT jsem na plný úvazek pokračoval v práci atelieru, kde jsem předtím vypomáhal jako student. Ač s diplomem v ruce, nemohl jsem se ...

Více

Gion Antoni Caminada in Prague

Gion Antoni Caminada in Prague: ERA 21, 3/2005, p. 6 (in Czech)

Letos v březnu přijal pozvání od občanského sdružení Kruh architekt Gion Antoni Caminada a přednesl v rámci cyklu “Napříč švýcarskou architekturou” svůj příspěvek pod názvem: “Hledání na periférii – ...

Více

How I became a Brno pedestrian

Mladá Fronta PLUS, Co vidí hosté na domácím hřišti (David Nesnídal), 48/2005, p. 42-44 (in Czech)

Tak jsem se stal na chvíli brněnským chodcem. Ne že bych byl v Brně poprvé, ale tentokrát mi jako návštěvníkovi odjinud byla dána ú...

Více

The single-family home phenomenon

The single-family home phenomenon: Literární noviny, ročník XVI, vol.40, 3/10/2005, p. 9 (in Czech)

Nahodilé rozesetí rodinných domů postrádá významy, ke kterým by se jeho obyvatelé mohli vztahovat a brát je za vlastní a sobě blízké. Než se pustíme do úvah o stále ...

Více

Population density as a question of the housing quality

Population density as a question of the housing quality: ERA 21, 4/2003, p. 43 (in Czech)

Exodus na předměstí

Prostorové bujivé rozpínání měst do volné krajiny (tzv. urban sprawl) se dnes již stalo běžným jevem. Okolí většiny měst v rozvinutých zemích ...

Více

How I became a Brno pedestrian

Mladá Fronta PLUS, Co vidí hosté na domácím hřišti (David Nesnídal), 48/2005, p. 42-44 (in Czech)

Tak jsem se stal na chvíli brněnským chodcem. Ne že bych byl v Brně poprvé, ale tentokrát mi jako návštěvníkovi odjinud byla dána úloha sledovat, co mě při chůzi zaujme a zarazí. Brno vnímám jako velmi milé město s dobře dimenzovanými ulicemi, rozsáhlými parky a zajímavou architekturou. Přesto si dovolím několik poznámek k současnému zanedbanému stavu veřejných prostor města.

První, co návštěvníka zarazí jsou auta. Auta. Auta. Všude. Nejen na silnicích, ale i na chodnících, na náměstích a na každé “volné” ploše. Brněnským chodcům tak zbývají často jen malé průrvy, kde se sotva protáhnou. Z chodníků se stala slalomová dráha, která vyžaduje značné soustředění, aby se chodec (resp. závodník) nestrefil do stojících bariér. Chůze po brněnských veřejných prostranstvích ovšem povyšuje zážitek z provozování do skupiny tzv. adrenalinových sportů, protože tyto bariéry přestávají být strnulé a pohybují se! Přirovnání v obtížnosti proplétání najdeme snad jen u střelby na pohyblivý cíl. Kdo je ovšem v této nerovné hře cílem? Je to brněnský chodec.

Automobil do města určitě patří, otázkou je ovšem poměr ploch pro chodce a pro automobily. Křižovatka ulic Rooseveltova a Milady Horákové dobře vykresluje, kdo má navrch. Představa skalních ekologů, že je možné automobily jednou provždy z měst vymítit je stejně mylná, jako představa skalních motoristů, že osobní automobil ztělesňuje absolutní svobodu pohybu po městě. K současnému problematickému stavu dopravy přispěla zejména překotná výstavba předměstských lokalit, kde se nelze jinak pohybovat, než vlastním autem. Centrum se tak dusí pod náporem aut svých předměšťanů, kteří doslova srostli se svými volanty.

Bývalo zvykem, že veřejná městská prostranství bývala prázdná. A to nikoli, že by bývala chudá nebo snad nudná, ale právě a jen volná. Volná prostranství nabízela prostor pro dění městského života. Od tržišť po všemožné společenské a kulturní události. Postupem času se princip volnosti vytrácí a městská prostranství se více a více zastavují. Vedle parkujících automobilů přibývají dopravní značky, svodidla, obrubníky, zábradlí, všelijaké technické budky, reklamy, tzv. dočasné stánky, olbřímí květináče a jiná “výzdoba”. Na tuto plíživou změnu jsme si již postupně zvykli a bereme ji jako normální. Takto nejvíce postiženo je snad místo, kde se potkává Kobližná ulice s Jánskou. V Rašínově ulici, která je pěší zónou, jsou zas pro jistotu dvoje dopravní značky těsně za sebou.

Jak velká je to změna, zjistíme například ve známé knize Letem českým světem, kde jsou vedle sebe vždy v párech zobrazeny 100 let staré fotografie města nebo krajiny a současný snímek z přesně stejné pozice. Je až s podivem, nakolik jsou dnešní veřejná prostranství zastavěna. Tuto zmínku neuvádím z žádné nostalgie, ale z prostého přesvědčení, že městský prostor má být především příjemný a pohodlný k obývání a má vyzývat a přitahovat chodce k setrvání a pobytu. Stanou-li se z městských prostor nepohodlná místa, zredukuje se pohyb chodců na nutný přesun z bodu A do bodu B a město degraduje. Nechtěl bych tvrdit, že brněnský chodec nemá kam jít na procházku, ale jen naznačit, že řada veřejných míst má k obyvatelnosti poměrně daleko, a že volají po zlepšení a oživení. Řada měst v západní Evropě jako například Kodaň, Freiburg, Lyon nebo Amsterdam si toto nebezpečí uvědomila a dala zpět více prostoru chodcům. Město Brno na tuto změnu ještě čeká. Do té doby budou brněnští chodci muset kličkovat a klopýtat.

Pavel Hnilička
V Praze 7.listopadu 2005

Jak jsem se stal brněnským chodcem: Mladá Fronta PLUS, Co vidí hosté na domácím hřišti (David Nesnídal), 48/2005, str. 42-44