To ignite a spark in pupils: as Pavel Hnilička sees teaching at the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague

2015 (in Czech)

Devadesátá léta byla ve znamení rozjezdu podnikání a počátků kapitalismu. Ještě jako student jsem nastoupil na praxi k Luboši Zemenovi do ateliéru 4DS. Já se učil na ČVUT a on na UMPRUM a to už se společníky studenty startovali svů...

Více

The Prague building regulations are ready for the second round of negotiations

2014, BULLETIN ČKA 1/14 (in Czech)

Text Pražských stavebních předpisů prošel prvním kolem připomínek, ve kterém bylo podle legislativních pravidel Magistrátu hl. m. Prahy obesláno všech 32 odborů magistrátu a Městská policie. Celkem přišlo přes 300 připomí...

Více

Recommendations for building insulation

BULLETIN ČKA 3/17 (in Czech)

Článek je reakcí na realizaci necitlivého zateplení historické školní budovy v Kamenných Žehrovicích. Protože se bohužel nejedná o ojedinělý případ, připravil Pavel Hnilička ve spolupráci s ČKA doporučení postupu zateplování staveb.

Stěny Více

New Prague General Technical Requirements

An article from June 4th, 2012 (in Czech)

2012

Na Útvaru rozvoje hl. m. Prahy bylo na jaře roku 2012 zřízeno nové pracoviště pro územní a stavební standardy, které má na starosti přípravu novely pražských OTPP (vyhláška č. 26/1999 Sb. o obecných technických požadavcích ...

Více

Number of stories of urban buildings

Number of stories of urban buildings: Architekt, 4/2006, p. 33 (in Czech)

Umíme dnes stavět města? Ač si většinou myslíme, že ano, stavíme většinou jen jakousi sídelní kaši, rozbředlou nízkopodlažní zástavbu, která není ani městem, ani vesnicí, natož ...

Více

The dream of a compact city

Compact city: group exhibition in gallery 4AM in Brno, 2011 (in Czech)

Kompaktní město je městem krátkých vzdáleností. Vše, co potřebujeme, máme po ruce a můžeme obejít pěšky. Kompaktní město je pohodlné a příjemné k životu. Dávno pryč jsou ...

Více

How to set rules for construction? Comparison of Prague and world capitals

Pavel Hnilička, January 17th, 2013 – contribution to the proceedings (in Czech):

Profesor Dietmar Eberle na škole ETH v Curychu došel k zajímavému postřehu. Všiml si, že myšlenky, které se na škole architektury diskutují, se obyčejně po nějakých 20 letech dostanou do praxe. Přál ...

Více

Housing in 2015

Housing in 2015: Lidové noviny, přiloha Pátek, vol. 1, 7/1/2005, p. 15 (in Czech)

Navrhování a stavění domů vyžaduje určitý výhled do budoucnosti. Dům není krátkodobou záležitostí a plánuje se pro čas, který teprve přijde. A tak je architekt chtě nechtě futurologem. Musí ...

Více

A trap

A trap: Lidové noviny, příloha Pátek, vol. 49, 9/12/2005, p. 4 (in Czech)

Pár let po sametové revoluci si pan František uskutečnil svůj dávný sen. Vydělal peníze, vzal si půjčku a postavil si svůj vlastní rodinný dům. Pozemek si vybral na jihozá...

Více

Svojetice wants to break free from the urban sprawl

Svojetice wants to break free from the urban sprawl: Moderní obec, January 2012, page 35 (in Czech)

Více

A city in the countryside or rather a “city landscape”?

Cities in landscape or rather a „city-scape“?: conference in Luhačovice, Days SZKT 2008 (in Czech)

Co je dnes krajinou? Vyslovíme-li slovo krajina začnou nám na mysli tanout obrazy. Možná trochu idylické a romantické. U nás to budou mírně zvlněné svahy s poli a loukami, remí...

Více

Program for the restoration of suburban agglomerations

Suburban agglomerations renewal programme: ASB – Architektura Stavitelství Byznys, 4/2008, p. 66-68 (in Czech)

Co je to sídelní kaše?
Poprvé v lidské historii žije většina obyvatel ve městech a na předměstích. V Evropě bude v příštích desetiletích takto žít dokonce 80 až 90 % populace. ...

Více

My studying at ETH Zürich

Studies on ETH Zurich: ERA 21, Zahraniční školy očima českých studentů, 1/2006, p. 61-62 (in Czech)

O absolvování pražské fakulty architektury ČVUT jsem na plný úvazek pokračoval v práci atelieru, kde jsem předtím vypomáhal jako student. Ač s diplomem v ruce, nemohl jsem se ...

Více

Gion Antoni Caminada in Prague

Gion Antoni Caminada in Prague: ERA 21, 3/2005, p. 6 (in Czech)

Letos v březnu přijal pozvání od občanského sdružení Kruh architekt Gion Antoni Caminada a přednesl v rámci cyklu “Napříč švýcarskou architekturou” svůj příspěvek pod názvem: “Hledání na periférii – ...

Více

How I became a Brno pedestrian

Mladá Fronta PLUS, Co vidí hosté na domácím hřišti (David Nesnídal), 48/2005, p. 42-44 (in Czech)

Tak jsem se stal na chvíli brněnským chodcem. Ne že bych byl v Brně poprvé, ale tentokrát mi jako návštěvníkovi odjinud byla dána ú...

Více

The single-family home phenomenon

The single-family home phenomenon: Literární noviny, ročník XVI, vol.40, 3/10/2005, p. 9 (in Czech)

Nahodilé rozesetí rodinných domů postrádá významy, ke kterým by se jeho obyvatelé mohli vztahovat a brát je za vlastní a sobě blízké. Než se pustíme do úvah o stále ...

Více

Population density as a question of the housing quality

Population density as a question of the housing quality: ERA 21, 4/2003, p. 43 (in Czech)

Exodus na předměstí

Prostorové bujivé rozpínání měst do volné krajiny (tzv. urban sprawl) se dnes již stalo běžným jevem. Okolí většiny měst v rozvinutých zemích ...

Více

To ignite a spark in pupils: as Pavel Hnilička sees teaching at the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague

2015 (in Czech)

Devadesátá léta byla ve znamení rozjezdu podnikání a počátků kapitalismu. Ještě jako student jsem nastoupil na praxi k Luboši Zemenovi do ateliéru 4DS. Já se učil na ČVUT a on na UMPRUM a to už se společníky studenty startovali svůj ateliér. Občas k nám na večírky a promítání fotek chodil Martin Rajniš a já viděl, jak přátelská vazba může nastat mezi učitelem a jeho žáky. Martin Rajniš bral své studenty za sobě rovné, nijak se nad nimi nepovyšoval. Svými radami se jim naopak snažil pomoci s praktickým rozjezdem vlastního ateliéru. Luboš Zemen vyprávěl jak první hodina ve škole vypadala tak, že Martin Rajniš přikráčel s basou piv a svým rebelským a upřímným způsobem jednání si hned získal velkou oblibu a respekt mezi svými žáky. Malý počet studentů na učitele ve spojení s výběrem osobností dává studiu architektury na UMPRUM nedocenitelný základ. Méně studentů umožňuje individuální přístup a více času na jednoho studenta, který mu může učitel věnovat.

S odstupem času vidím, že spíše než předávání vědomostí a praktických zkušeností, je důležitější probudit v žácích zájem a nadšení. Škola by měla samozřejmě poskytnout znalosti a být centrem vědění v oboru, ale touha po vzdělání je vždy základem toho, aby student byl schopen znalosti vstřebat a uměl s nimi dále nakládat. Pokud učitel nezažehne v žákovi jiskru zájmu, stěží jej vychová v dobrého architekta. A právě malý počet studentů na dobré učitele je jednou z velkých výhod UMPRUM. Součástí této strategie je volba jmen, která táhnou. Škola se tak může právem ze své historie pochlubit slavným Janem Kotěrou, Pavlem Janákem, Josipem Plečnikem, Josefem Gočárem, Otakarem Novotným nebo z pozdější doby Evou Jiřičnou, Martinem Rajnišem a dalšími. K zažehnutí jiskry je třeba osobnost hodná následování, ta která je svým životem a prací inspirativní. Učení je o lidech a jejich výběr je stěžejní.

Další výhodou školy je promíchání uměleckých oborů pod jednou střechou. Student architektury potkává malíře, sochaře, grafiky a mnohé další a napřímo vidí, jak pracují a jak uvažují. Tato možnost je v době rozmachu úzkých specializací obzvláště cenná pro získání většího nadhledu a srovnání výsledků vlastní činnosti s ostatními. Architektura je oborem uměleckým a zároveň technickým. Stavba domu vzniká stavební a montážní technologií, a ty mají své zákonitosti. Dům musí být nejen krásný, ale zároveň musí lidem dobře a prakticky sloužit a nesmí do něj téct voda, či se jinak vlivem času poškozovat a ztrácet tak na hodnotě. Zároveň se vybavuje obsáhlou řadou komplikovaných technologií, jimž by architekt jako dirigent procesu výstavby měl v základu technicky rozumět, aby je dokázal koordinovat. Nakolik je technické vzdělání architektů na UMPRUMu dobře ošetřeno, neumím posoudit, jistě je ale místem, kde mohou být určité slabiny. Zdravý selský rozum vzdělaného zedníka, jímž by architekt podle mnoha našich slavných předků měl být, se ale stejně získá až osobní účastí na stavbě. Tam, kde voní čerstvá malta a beton.

Nakonec bych chtěl ještě zmínit postavení školy v občanské společnosti. UMPRUM je institucí daleko přesahující rámec obyčejné výuky svým angažmá ve veřejném prostoru. Přednášky, výstavy a další akce staví školu do role nepřehlédnutelné instituce. Toho si velmi cením, protože tím škola naplňuje ideu jednoho z center vědění a kultury naší společnosti.

26.11.2015, Pavel Hnilička