To ignite a spark in pupils: as Pavel Hnilička sees teaching at the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague

2015 (in Czech)

Devadesátá léta byla ve znamení rozjezdu podnikání a počátků kapitalismu. Ještě jako student jsem nastoupil na praxi k Luboši Zemenovi do ateliéru 4DS. Já se učil na ČVUT a on na UMPRUM a to už se společníky studenty startovali svů...

Více

The Prague building regulations are ready for the second round of negotiations

2014, BULLETIN ČKA 1/14 (in Czech)

Text Pražských stavebních předpisů prošel prvním kolem připomínek, ve kterém bylo podle legislativních pravidel Magistrátu hl. m. Prahy obesláno všech 32 odborů magistrátu a Městská policie. Celkem přišlo přes 300 připomí...

Více

Recommendations for building insulation

BULLETIN ČKA 3/17 (in Czech)

Článek je reakcí na realizaci necitlivého zateplení historické školní budovy v Kamenných Žehrovicích. Protože se bohužel nejedná o ojedinělý případ, připravil Pavel Hnilička ve spolupráci s ČKA doporučení postupu zateplování staveb.

Stěny Více

New Prague General Technical Requirements

An article from June 4th, 2012 (in Czech)

2012

Na Útvaru rozvoje hl. m. Prahy bylo na jaře roku 2012 zřízeno nové pracoviště pro územní a stavební standardy, které má na starosti přípravu novely pražských OTPP (vyhláška č. 26/1999 Sb. o obecných technických požadavcích ...

Více

Number of stories of urban buildings

Number of stories of urban buildings: Architekt, 4/2006, p. 33 (in Czech)

Umíme dnes stavět města? Ač si většinou myslíme, že ano, stavíme většinou jen jakousi sídelní kaši, rozbředlou nízkopodlažní zástavbu, která není ani městem, ani vesnicí, natož ...

Více

The dream of a compact city

Compact city: group exhibition in gallery 4AM in Brno, 2011 (in Czech)

Kompaktní město je městem krátkých vzdáleností. Vše, co potřebujeme, máme po ruce a můžeme obejít pěšky. Kompaktní město je pohodlné a příjemné k životu. Dávno pryč jsou ...

Více

How to set rules for construction? Comparison of Prague and world capitals

Pavel Hnilička, January 17th, 2013 – contribution to the proceedings (in Czech):

Profesor Dietmar Eberle na škole ETH v Curychu došel k zajímavému postřehu. Všiml si, že myšlenky, které se na škole architektury diskutují, se obyčejně po nějakých 20 letech dostanou do praxe. Přál ...

Více

Housing in 2015

Housing in 2015: Lidové noviny, přiloha Pátek, vol. 1, 7/1/2005, p. 15 (in Czech)

Navrhování a stavění domů vyžaduje určitý výhled do budoucnosti. Dům není krátkodobou záležitostí a plánuje se pro čas, který teprve přijde. A tak je architekt chtě nechtě futurologem. Musí ...

Více

A trap

A trap: Lidové noviny, příloha Pátek, vol. 49, 9/12/2005, p. 4 (in Czech)

Pár let po sametové revoluci si pan František uskutečnil svůj dávný sen. Vydělal peníze, vzal si půjčku a postavil si svůj vlastní rodinný dům. Pozemek si vybral na jihozá...

Více

Svojetice wants to break free from the urban sprawl

Svojetice wants to break free from the urban sprawl: Moderní obec, January 2012, page 35 (in Czech)

Více

A city in the countryside or rather a “city landscape”?

Cities in landscape or rather a „city-scape“?: conference in Luhačovice, Days SZKT 2008 (in Czech)

Co je dnes krajinou? Vyslovíme-li slovo krajina začnou nám na mysli tanout obrazy. Možná trochu idylické a romantické. U nás to budou mírně zvlněné svahy s poli a loukami, remí...

Více

Program for the restoration of suburban agglomerations

Suburban agglomerations renewal programme: ASB – Architektura Stavitelství Byznys, 4/2008, p. 66-68 (in Czech)

Co je to sídelní kaše?
Poprvé v lidské historii žije většina obyvatel ve městech a na předměstích. V Evropě bude v příštích desetiletích takto žít dokonce 80 až 90 % populace. ...

Více

My studying at ETH Zürich

Studies on ETH Zurich: ERA 21, Zahraniční školy očima českých studentů, 1/2006, p. 61-62 (in Czech)

O absolvování pražské fakulty architektury ČVUT jsem na plný úvazek pokračoval v práci atelieru, kde jsem předtím vypomáhal jako student. Ač s diplomem v ruce, nemohl jsem se ...

Více

Gion Antoni Caminada in Prague

Gion Antoni Caminada in Prague: ERA 21, 3/2005, p. 6 (in Czech)

Letos v březnu přijal pozvání od občanského sdružení Kruh architekt Gion Antoni Caminada a přednesl v rámci cyklu “Napříč švýcarskou architekturou” svůj příspěvek pod názvem: “Hledání na periférii – ...

Více

How I became a Brno pedestrian

Mladá Fronta PLUS, Co vidí hosté na domácím hřišti (David Nesnídal), 48/2005, p. 42-44 (in Czech)

Tak jsem se stal na chvíli brněnským chodcem. Ne že bych byl v Brně poprvé, ale tentokrát mi jako návštěvníkovi odjinud byla dána ú...

Více

The single-family home phenomenon

The single-family home phenomenon: Literární noviny, ročník XVI, vol.40, 3/10/2005, p. 9 (in Czech)

Nahodilé rozesetí rodinných domů postrádá významy, ke kterým by se jeho obyvatelé mohli vztahovat a brát je za vlastní a sobě blízké. Než se pustíme do úvah o stále ...

Více

Population density as a question of the housing quality

Population density as a question of the housing quality: ERA 21, 4/2003, p. 43 (in Czech)

Exodus na předměstí

Prostorové bujivé rozpínání měst do volné krajiny (tzv. urban sprawl) se dnes již stalo běžným jevem. Okolí většiny měst v rozvinutých zemích ...

Více

My studying at ETH Zürich

Studies on ETH Zurich: ERA 21, Zahraniční školy očima českých studentů, 1/2006, p. 61-62 (in Czech)

O absolvování pražské fakulty architektury ČVUT jsem na plný úvazek pokračoval v práci atelieru, kde jsem předtím vypomáhal jako student. Ač s diplomem v ruce, nemohl jsem se zbavit pocitu, že bych se měl ještě učit a dost možná, že to byl i pravidelný životní rytmus zaměstnance, co mě vypudilo do světa. Chtěl jsem zkusit postgraduální program na nějaké škole, kde se “vaří” architektura. Moje první kroky vedly do mého mateřského ústavu do oddělení pro zahraniční styky. V úředních hodinách jsem se asi napodruhé probojoval k paní, která tyto záležitosti měla na starosti. Pln očekávání jsem se zeptal, kam bych se mohl vypravit. “Teď tu nic nemám, přijďte za půl roku, to zas budeme něco vypisovat” zněla stručná odpověď. Musel jsem paní velmi dlouho přemlouvat, než pochopila, že mě zajímá právě “to”, co se bude vypisovat, než že bych se eventuelně někam zapsal. Nakonec jsem pochopil, že tudy cesta do světa nevede a zasedl jsem k internetu.

Velice příjemně mě překvapilo, že řada zahraničních škol vstřícně nabízí postgraduální programy pro cizince a že si žadatel může vyřídit veškeré formality přímo sám. Vybral jsem několik škol a začal zkoušet napřed tu, kam se mě chtělo nejvíc: ETH Zürich. Ve Švýcarsku jsem byl předtím již několikrát obdivovat přírodu a mistrná díla současné architektury. Tak jsem připravil všechny formality, sepsal téma budoucího projektu a podal přihlášku na program Wohnen u profesora Dietmara Eberleho. Ten si mě po měsíci pozval na pohovor a rovnou přijal. Za půl roku jsem měl začít. Měl jsem obrovskou radost, kterou kazila jen dotěrná otázka, jak to celé zaplatím. Počítal jsem, kolik let bych se svým tehdejším platem splácel půjčené peníze, až mě přepadly chmury. Na ETH ovšem existoval systém stipendií, které se málo udělují cizincům, a ještě méně těm, co se hlásí na postgraduální program.

A tak jsem na jaře 2001 nastoupil, aniž jsem věděl, jestli se nebudu muset zase vrátit. Za dva týdny, jsem dostal stipendium a od té doby, jsem si připadal jako v říši snů. Skoro půl roku mě trvalo, než jsem si zvykl na to, co ostatním studentům přišlo normální.

Eidgenössische Techniche Hochschule (ETH) je velká instituce, která působí nejen v Curychu, ale i v Lausanne či Basileji a má mnoho fakult. Od chemie, fyziky nebo informatiky a stavebního inženýrství až po architekturu. Je to instituce společná všem kantonům a těší se velké společenské i finanční podpoře, díky níž je na špičkové světové úrovni.

Fakulta architektury leží na kopci zvaném Hönngerberg spolu s dalšími fakultami. Soubor budov by se časem měl proměnit v kampus. Už nyní je na místě řada malých obchodů a kaváren, kde bují společenský život. Obzvlášť v létě jsou venkovní stolky doslova v obležení. Škola samotná je výborně vybavena. Hned u vstupu je velká plocha, kam se promítají akce, které na ETH probíhají. Je tu nepřeberná nabídka skvělých přednášek a seminářů mimo rámec běžné výuky. Ve výstavním sálu a v prostorné hale jsou téměř každý měsíc architektonické výstavy. V patře nadmíru vybavená knihovna, která je navíc knihovnicky propojená po celém Švýcarsku systémem Nebis, takže si čtenář, může objednat knihy z různých knihoven. Vedle knihovny jsou sály zhruba s padesáti počítači a tiskárnami, které jsou většinou z půlky volné, protože studenti mají své notebooky s bezdrátovým přenosem dat na školní síť. Samotné ateliery jsou obrovské prostory, kde vládne pravý studentský tvůrčí nepořádek a pracovní atmosféra. V práci se studentům ve škole nebrání, naopak, každý má svůj stůl a může přijít, kdy potřebuje. Brány školy se uzavírají po půlnoci, nicméně není problém přijít i později nebo o víkendu, protože každý student má kartu, kterou si může otevřít. Rozpracovaný projekt si ovšem také může uložit na školní server, ke kterému se přes internet dostane odkudkoli.

V samotném technickém vybavení ovšem věhlas školy nevězí, ten je v lidech. Škola se snaží získat k sobě učitele – architekty, kteří své žáky učí na základě svých bohatých zkušeností a znalostí v oboru. Můžete zde například potkat José Luis Matea, Jacqua Herzoga, Marca Meiliho, Dietmara Eberleho či Hanse Kollhoffa, dříve zde učil mimo jiné Luigi Snozzi nebo Aldo Rossi. Studium je strukturované zejména podle profesorů, ke kterým se žák hlásí na studijní bloky. Vedle toho žáci pochopitelně navštěvují společné předměty, ale hlavní ideou je práce v atelieru. Každý z profesorů tak vede tým asistentů organizujících výuku a řadu dalších doprovodných akcí jako jsou výstavy, vydávání publikací a výlety. A tak se například každý semestr ve vyhrazeném týdnu objeví nabídka až třiceti cest po celém světě, protože většina profesorů pořádá cesty za architekturou.

Ač se zvenčí může škola jevit jako místo, kde se pěstuje jednotný styl, jak jsem u nás slýchával, není tomu tak. Jednotný a společný je možná švýcarský smysl pro detail, kvalitu a pečlivost, jinak je až překvapující, kolik pohledů na svět se na tuto akademickou půdu vejde. Škola je především otevřená a svobodná. A právě v čilé výměně názorů a myšlenek ve vzájemném respektu a úctě k druhému je skryté tajemství tohoto centra vzdělanosti.

Na školu vzpomínám velice rád. Své diplomní téma jsem po návratu ještě dva roky přepracovával až z toho vzešla knížka Sídelní kaše, otázky k výstavbě kolonií rodinných domů, kterou minulý rok na podzim vydalo nakladatelství ERA. Studium v Curychu mě také dodalo odvahu otevřít vlastní kancelář. A tak se dnes vedle svých drobnějších vlastních projektů stále učím spoluprací s architekty Baumschlager Eberle na domech, které připravujeme v Praze.

Pavel Hnilička

V Praze, 20.01.2006

Studium na ETH Zürich: ERA 21, Zahraniční školy očima českých studentů, 1/2006, str. 61-62