To ignite a spark in pupils: as Pavel Hnilička sees teaching at the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague

2015 (in Czech)

Devadesátá léta byla ve znamení rozjezdu podnikání a počátků kapitalismu. Ještě jako student jsem nastoupil na praxi k Luboši Zemenovi do ateliéru 4DS. Já se učil na ČVUT a on na UMPRUM a to už se společníky studenty startovali svů...

Více

The Prague building regulations are ready for the second round of negotiations

2014, BULLETIN ČKA 1/14 (in Czech)

Text Pražských stavebních předpisů prošel prvním kolem připomínek, ve kterém bylo podle legislativních pravidel Magistrátu hl. m. Prahy obesláno všech 32 odborů magistrátu a Městská policie. Celkem přišlo přes 300 připomí...

Více

Recommendations for building insulation

BULLETIN ČKA 3/17 (in Czech)

Článek je reakcí na realizaci necitlivého zateplení historické školní budovy v Kamenných Žehrovicích. Protože se bohužel nejedná o ojedinělý případ, připravil Pavel Hnilička ve spolupráci s ČKA doporučení postupu zateplování staveb.

Stěny Více

New Prague General Technical Requirements

An article from June 4th, 2012 (in Czech)

2012

Na Útvaru rozvoje hl. m. Prahy bylo na jaře roku 2012 zřízeno nové pracoviště pro územní a stavební standardy, které má na starosti přípravu novely pražských OTPP (vyhláška č. 26/1999 Sb. o obecných technických požadavcích ...

Více

Number of stories of urban buildings

Number of stories of urban buildings: Architekt, 4/2006, p. 33 (in Czech)

Umíme dnes stavět města? Ač si většinou myslíme, že ano, stavíme většinou jen jakousi sídelní kaši, rozbředlou nízkopodlažní zástavbu, která není ani městem, ani vesnicí, natož ...

Více

The dream of a compact city

Compact city: group exhibition in gallery 4AM in Brno, 2011 (in Czech)

Kompaktní město je městem krátkých vzdáleností. Vše, co potřebujeme, máme po ruce a můžeme obejít pěšky. Kompaktní město je pohodlné a příjemné k životu. Dávno pryč jsou ...

Více

How to set rules for construction? Comparison of Prague and world capitals

Pavel Hnilička, January 17th, 2013 – contribution to the proceedings (in Czech):

Profesor Dietmar Eberle na škole ETH v Curychu došel k zajímavému postřehu. Všiml si, že myšlenky, které se na škole architektury diskutují, se obyčejně po nějakých 20 letech dostanou do praxe. Přál ...

Více

Housing in 2015

Housing in 2015: Lidové noviny, přiloha Pátek, vol. 1, 7/1/2005, p. 15 (in Czech)

Navrhování a stavění domů vyžaduje určitý výhled do budoucnosti. Dům není krátkodobou záležitostí a plánuje se pro čas, který teprve přijde. A tak je architekt chtě nechtě futurologem. Musí ...

Více

A trap

A trap: Lidové noviny, příloha Pátek, vol. 49, 9/12/2005, p. 4 (in Czech)

Pár let po sametové revoluci si pan František uskutečnil svůj dávný sen. Vydělal peníze, vzal si půjčku a postavil si svůj vlastní rodinný dům. Pozemek si vybral na jihozá...

Více

Svojetice wants to break free from the urban sprawl

Svojetice wants to break free from the urban sprawl: Moderní obec, January 2012, page 35 (in Czech)

Více

A city in the countryside or rather a “city landscape”?

Cities in landscape or rather a „city-scape“?: conference in Luhačovice, Days SZKT 2008 (in Czech)

Co je dnes krajinou? Vyslovíme-li slovo krajina začnou nám na mysli tanout obrazy. Možná trochu idylické a romantické. U nás to budou mírně zvlněné svahy s poli a loukami, remí...

Více

Program for the restoration of suburban agglomerations

Suburban agglomerations renewal programme: ASB – Architektura Stavitelství Byznys, 4/2008, p. 66-68 (in Czech)

Co je to sídelní kaše?
Poprvé v lidské historii žije většina obyvatel ve městech a na předměstích. V Evropě bude v příštích desetiletích takto žít dokonce 80 až 90 % populace. ...

Více

My studying at ETH Zürich

Studies on ETH Zurich: ERA 21, Zahraniční školy očima českých studentů, 1/2006, p. 61-62 (in Czech)

O absolvování pražské fakulty architektury ČVUT jsem na plný úvazek pokračoval v práci atelieru, kde jsem předtím vypomáhal jako student. Ač s diplomem v ruce, nemohl jsem se ...

Více

Gion Antoni Caminada in Prague

Gion Antoni Caminada in Prague: ERA 21, 3/2005, p. 6 (in Czech)

Letos v březnu přijal pozvání od občanského sdružení Kruh architekt Gion Antoni Caminada a přednesl v rámci cyklu “Napříč švýcarskou architekturou” svůj příspěvek pod názvem: “Hledání na periférii – ...

Více

How I became a Brno pedestrian

Mladá Fronta PLUS, Co vidí hosté na domácím hřišti (David Nesnídal), 48/2005, p. 42-44 (in Czech)

Tak jsem se stal na chvíli brněnským chodcem. Ne že bych byl v Brně poprvé, ale tentokrát mi jako návštěvníkovi odjinud byla dána ú...

Více

The single-family home phenomenon

The single-family home phenomenon: Literární noviny, ročník XVI, vol.40, 3/10/2005, p. 9 (in Czech)

Nahodilé rozesetí rodinných domů postrádá významy, ke kterým by se jeho obyvatelé mohli vztahovat a brát je za vlastní a sobě blízké. Než se pustíme do úvah o stále ...

Více

Population density as a question of the housing quality

Population density as a question of the housing quality: ERA 21, 4/2003, p. 43 (in Czech)

Exodus na předměstí

Prostorové bujivé rozpínání měst do volné krajiny (tzv. urban sprawl) se dnes již stalo běžným jevem. Okolí většiny měst v rozvinutých zemích ...

Více

The single-family home phenomenon

The single-family home phenomenon: Literární noviny, ročník XVI, vol.40, 3/10/2005, p. 9 (in Czech)

Nahodilé rozesetí rodinných domů postrádá významy, ke kterým by se jeho obyvatelé mohli vztahovat a brát je za vlastní a sobě blízké. Než se pustíme do úvah o stále se rozvíjející výstavbě kolonií rodinných domů, zastavme se u samotné jednotky, ze které jsou tyto kolonie poskládány, a pokusme se pojmenovat základní motivace a ideologie, které jsou s rodinným domem spojeny. Vymezení hlavních důvodů, pro které lidé usilují o rodinný dům, bude užitečným podkladem pro přípravu zastavovacích plánů nových areálů, o kterých pojednáme v závěrečné kapitole.

Rodinný dům je v současné době bezpochyby považován za nejlepší a nejdokonalejší způsob bydlení, kterého může jednotlivec dosáhnout. Sen o vlastní vile se zahradou a výhledem v klidné rezidenční čtvrti se nepřímo spojuje s myšlenkami na šťastný a spokojený život. Rodinný dům se často stává životním cílem, pro který jsou lidé ochotni přinášet velké oběti. „Mít vlastní vilu“ znamená významný skok na společenském žebříčku od pouhého „platit nájem“.

Z hlediska investic je pochopitelně rozumnější vkládat peníze do své nemovitosti než je platit „cizímu“ pronajímateli. Nemovitosti jsou odedávna jistou oblastí pro ukládání finančních prostředků. Nespornou výhodou u rodinného domu je právní jistota jeho vlastníka, že ho nemůže z domu nikdo vypovědět a který naopak může se svým majetkem volně nakládat. Svoji nemovitost může navíc upravovat a přestavovat, a tím zvyšovat její hodnotu.

Vedle těchto hmotných aspektů je podle sociologa Hartmuta Häussermanna rodinný dům především symbolem nezávislosti, jistoty a individuální svobody. Samostatná vila je vrcholem individualizace a emancipace – procesů, jež jsou pro dnešní společnost charakteristické. Vila symbolizuje velkou prestiž a solidní sociální status. Vlastnit kus země s domem navozuje dojem zakotvení na zemi, a tím i ve společnosti. Navozuje pocit, že člověk někam patří. Tím, že si obyvatel rodinného domu kolem sebe utváří určitý vlastní svět, identifikuje se se svým domem lépe než nájemce s pronajímaným bytem. Pokud si ovšem nevybere jeden z typizovaných anonymních projektů, které jsou sotva vyjádřením individuální svobody.

Odhlédneme-li však od návrhu samotného domu, vyvstává v této souvislosti důležitá otázka přesahující možnosti jednotlivých investorů – majitelů rodinných domů, a tou je možnost identifikace s prostředím, ve kterém se domy nacházejí. Jestliže jsou totiž nevhodně postaveny na polích za městem bez vztahu k okolí i sobě navzájem, těžko nám jejich doslova nahodilé umístění umožní pocit výše popsaného ukotvení. Nahodilé „rozesetí“ domů postrádá významy, ke kterým by se jeho obyvatelé mohli vztahovat a brát je za vlastní a sobě blízké.

Bydlení na předměstí, jak uvádí sociolog Häussermann, je již od 19. století považováno za ideál. Vnitřní město devatenáctého století bylo kvůli průmyslu a přelidnění příliš hlučné a prašné. Vila v zeleni nedaleko centra, která umožňuje spojit „zdravý život“ v zahradě se společenským městským životem, tak představovala nejlepší možné řešení bydlení. Městská vila slouží v podstatě dodnes jako vzor pro rodinný dům. První městské vily tento cíl spojení vlastní zahrady a blízkosti rušného městského života dokázaly ještě naplnit. Pokračující výstavbou se však zcela logicky vzdálenost k centru města prodlužovala, až se centrum úplně vytratilo a vysněné vily se ocitly zcela mimo město a často i okolní obce. V současné době není výjimkou denní dojíždění do města za prací ze vzdálenosti padesáti i více kilometrů.

A tak jediné, co z původního ideálu zůstává, je zahrada u domu. Vlastní obytná zahrada přímo navazující na rodinný dům je, jak se zdá, silným motivem, pro který jsou lidé ochotni vzdát se výhod městského způsobu života. Mnozí si ovšem skutečnost ztráty města uvědomí až v okamžiku, kdy začnou obývat vysněný rodinný dům a poprvé naplno pocítí jeho odtrženost. Každopádně je motiv vlastního venkovního obytného prostoru třeba považovat za podstatný předpoklad pro kvalitní bydlení a nelze jej podceňovat. Stačí si uvědomit, kolik lidí žijících v bytech bez vlastního venkovního prostoru se přimyká ke svým zahrádkám v zahrádkářských koloniích opatřených přístřešky komické velikosti či víkend co víkend odjíždí na své chaty a chalupy. Zahrada u rodinného domu je jednou ze zásadních pohnutek, kvůli které vyrůstají kolonie rodinných domů i v natolik odlehlých končinách, že zde bude bydlení kvůli každodennímu dojíždění jen stěží pohodlné.

Sebelepší architektura rodinného domu nemůže nahradit poškozené okolní prostředí. Je pozoruhodné, že o samotných rodinných domech bylo napsáno již tolik literatury a že najdeme tolik mistrovsky realizovaných staveb, ale tomu, co se děje jejich přílišnou kumulací na jednom místě, je věnováno jen minimum pozornosti. Fotografové architektury se již naučili, jak okolí snímaného rodinného domu důmyslně skrýt. Mají k tomu pádný důvod – v okolí skutečně nebývá čemu se obdivovat. Čtenářům se tak vzkazuje: dům je sám o sobě výborný, ale o jeho okolí se radši vůbec nebudeme zmiňovat.

Kvalita bydlení je tak zcela chybně posuzována bez vztahu k místu, bez vztahu k širší zástavbě lidského sídla. Touha jednotlivců po samostatném domě není jediným důvodem, proč se kolonie rodinných domů tolik rozvinuly. Po druhé světové válce měla výstavba rodinných domů v průmyslových zemích masivní politickou podporu.

Jednalo se jak o přímou podporu finančními půjčkami, tak o podporu nepřímou zákonnými úpravami a územními plány, financováním silnic a dálnic a dalšími způsoby, které si suburbie ze státních rozpočtů vynucují.

Rodinný dům byl politicky považován za nejlepší způsob bydlení, který zajišťuje stabilitu v zemi a rozvíjí „zdravou“ občanskou společnost. V Německu došly úvahy v tomto směru tak daleko, že bylo oficiálně proklamováno: kdo se stará o svůj rodinný dům, buduje si vztah k majetku, a tím i pozitivní vztah ke státu. Výstavba rodinných domů byla propagována jako skvělý způsob uložení kapitálu pro případ krize, a dokonce také jako prostředek k lepším šancím na přežití při případném válečném konfliktu.

Zda by člověk lépe přečkal ozbrojený útok v rodinném nebo bytovém domě, to dnes posoudíme už jen stěží. V každém případě je ale zřejmé, jak málo si tehdejší politická elita uvědomovala, kam až mohou důsledky kobercové výstavby rodinných domů vést.

Pavel Hnilička, 3.10.2005
Literární noviny, ročník XVI, č.40, 3/10/2005, str. 9